EIB Monitor Bouwketen: omzetverwachting in de bouwketen positief

Uit de Monitor Bouwketen voorjaar 2021 van het EIB blijkt dat de omzetverwachting bij bedrijven in de bouwketen positief is. Waar in de najaarsmeting 2020 de omzetverwachting nog nagenoeg neutraal was, verwacht ruim een derde van de bedrijven in het tweede kwartaal een toename van de omzet. Het EIB publiceert twee keer per jaar de recente conjuncturele ontwikkelingen in de bouwketen in opdracht van de BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en Techniek Nederland.

Uit de Monitor Bouwketen voorjaar 2021 blijkt dat alle afzonderlijke schakels in de bouwketen positiever zijn over hun omzetverwachting ten opzichte van de vorige meting. Dit geldt ook voor de verwachting over het personeelsbestand. Per saldo verwacht ongeveer vier op de tien de bedrijven dat het personeelsbestand zal groeien. Een verschil ten opzichte van de vorige meting is dat alle afzonderlijke schakels in de bouwketen nu ook positief zijn.

Stand van de conjunctuur per schakel in de bouwketen
Onderstaand volgen voor iedere schakel de belangrijkste conclusies, waarbij de resultaten worden vergeleken met de uitkomsten van een half jaar geleden.

 • Architectenbureaus
  De architectenbureaus melden een gemiddelde werkvoorraad van 5,8 maanden, nagenoeg gelijk aan de voorgaande meting. Per saldo verwacht ongeveer 7% van de architecten dat de omzet zal groeien in de komende maanden. De personeelsverwachting ontwikkelt zich hetzelfde; per saldo verwacht één op de twaalf architectenbureaus een uitbreiding van het personeelsbestand in de komende maanden.
 • Ingenieursbureaus
  Ten opzichte van een half jaar geleden is de orderportefeuille bij de ingenieursbureaus met 0,3 maand gestegen tot 5,5 maanden werk. De omzetverwachting is ten opzichte van de najaarsmeting omgeslagen van negatief naar positief; per saldo verwacht ruim een vijfde van de ingenieurs een toename van de omzet. Ook verwacht per saldo een kwart van de bureaus meer personeel aan te nemen.
 • Bouwbedrijven
  De werkvoorraad bij de bouwbedrijven is met 0,2 maand gestegen ten opzichte van een half jaar geleden en komt uit op 9,7 maanden werk.
  Per saldo verwacht bijna een derde van de bouwbedrijven een verbetering van de omzet in de komende maanden, terwijl bijna een vijfde van de bedrijven een toename van het personeelsbestand verwacht.
 • Installatiebedrijven 
  De indicatoren bij de installatiebedrijven laten een gemengd beeld zien. De werkvoorraad is ten opzichte van de najaarsmeting met ruim een maand gedaald naar 9,3 maanden werk. Per saldo verwachten ruim vier op de tien bedrijven een stijging van de omzet. Ook verwacht per saldo bijna twee derde van de installateurs meer personeel aan te nemen in de komende maanden.


Over Monitor Bouwketen

Monitor Bouwketen is een gezamenlijk initiatief van de brancheverenigingen in de bouwketen: de BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en Techniek Nederland. De bouwketen beslaat circa 5% van het bruto binnenlands product (bbp) en is goed voor 450.000 arbeidsjaren aan werk in Nederland. De Monitor Bouwketen is gebaseerd op de gegevens van ongeveer 1.500 bedrijven en verschijnt twee keer per jaar.